Presentations from final workshop 31 May 2017

Presentations

Lokal planlægning af vindmøller ud fra et lokalt erhvervspolitisk og lokaløkonomisk perspektiv
by Michael Søgaard Jørgensen, Aalborg University

Borgerinddragelse og sociale medier
by Kristian Borch og Vibeke Dahlgaard, DTU

Geografisk variation i præferencerne for land- og kystmøller
by Jacob Ladenburg

Kommuneplanlægning for vindmøller - hvem styrer og hvordan?
by Helle Tegner Anker, Copenhagen University

Den gode proces eller den store illusion?
Dansk vindmølleplanlægning fra et borgerperspektiv
by Laura Tolnov Clausen, Copenhagen University

Challenges for Wind farm developers - Insights from Ireland and Scotland
by David Rudolph, DTU Wind Energy
Presented by Niels-Erik Clausen, DTU Wind Energy,

Landvind i et nyt paradigme: Udvikling a projektudvikleren
by Julia Kirch Kirkegaard, DTU Wind Energy

Udfordringer og kontroverser i udviklingen af vindmølleparker
by Tom Cronin, DTU Wind Energy

Vindmøller ved Haved
by Jan Daniel Fandrey, Byplanlægger, Tønder Kommune